image
wave

Türkiye'nin İlk ve Tek
Tekel Bayi Platformu

Tekel bayileri HepsiTekel'de buluşuyor.

hero-image

Üyelik Sözleşmesi

TARAFLAR KULLANIM KOŞULLARI SİTE İÇERİSİNDE YER ALAN ŞAHISLARA ve KAVRAMLARA İLİŞKİN TANIMLAR SİTE HİZMETLERİNİN KAPSAMI ÜYELİK SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER SİTE YETKİLİLERİNİN SORUMLULUKLARININ SINIRLANDIRILMASI GİZLİLİK ve KİŞİSEL BİLGİLERİN KULLANIMI, PAYLAŞIMI SİTENİN DEVRİ HALİNDE ÜYELERİN DURUMU ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİN FESHİ MÜCBİR SEBEP UYGULANACAK HUKUK ve İSTANBUL ANADOLU MAHKEMELERİNİN YETKİLİ OLMASI HUSUSU SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ ve KABUL ŞARTLARI

Tarafınızla yapılan üyelik sözleşmesi, sözleşme kurulduğu tarihten üyeliğiniz sona erene kadar tarafımızca elektronik ortamda saklanacaktır. İşbu sözleşme kurulduktan sonra sözleşme metni tarafınıza ait elektronik postaya gönderilecektir. Tarafınızca bu sözleşmenin saklanması önemle rica olunur." KULLANIM KOŞULLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, hepsitekel.com adlı sitede sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. TARAFLAR hepsitekel.com adlı internet sitesinden hizmet almak amacıyla üyelik talebi ile imzalamakta olduğunuz işbu üyelik sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır). Sözleşmeye konu olan siteye üye olan ve herhangi bir şekilde site içeriğine ulaşan kullanıcının sitede sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, KULLANICI veya ÜYELER tarafından onaylanması anında hüküm ifade edecektir. KULLANIM KOŞULLARI 2.1 ÜYELER VE KULLANICILAR hepsitekel.com sitesini kullanım konusunda bilgilendirme amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır.  2.2 Bu SİTE' de sunulan hizmetler Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi No:12/1 Sarıyer/İSTANBUL adresinde mukim hepsitekel.com yetkilileri tarafından sağlanmaktadır ve işbu sitenin yasal sahibi hepsitekel.com yetkilileri olup, hepsitekel.com üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi hepsitekel.com yetkililerine aittir.  2.3 İşbu üyelik sözleşmesi hepsitekel.com yetkilileri tarafından gerekli görülen koşullar altında ve değişik zamanlarda değiştirebilir (Buna ileride sunulacak olan sponsorluk işlemleri ve site üyeliğine getirilecek aylık ücretler de dahildir.) ancak bu değişiklikler düzenli olarak hepsitekel.com’da yayınlanarak KULLANICILAR’ın ve ÜYELER’in bilgisine sunulacak ve KULLANICI tarafından açıkça itiraz edilmedikçe aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. 2.4 SİTE hizmetlerinden yararlanan ve hepsitekel.com’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, hepsitekel.com yetkilileri tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.  2.5 hepsitekel.com yetkilileri, hepsitekel.com sitesi içeriğinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. TANIMLAR 3.1. ÜYE : ŞİRKET UNVANI’ndan ürün / mal / hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, hepsitekel.com yetkilileri tarafından üyelikleri onaylanarak SİTE’ye üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. (Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır.)  Gerçek ve Tüzel kişiler İsim-Soyisim, Şirket Unvanı, Adres, Telefon, İşyeri Konum Bilgisi, E-mail adresi ve TAPDK Bilgileri ile SİTE’de yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ve bu bilgilerin SİTE yetkilileri tarafından doğrulanması ile üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin hepsitekel.com’da yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurması ile ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "üye adı" üyeye özeldir ve aynı " ÜYE adı" iki farklı ÜYE ‘ye verilmez. hepsitekel.com’a üye olan şahıs veya şirketler vermis oldukları bilgilerin gerçek olduğunu taahhüt etmektedir. Üyelerin yanlış verdikleri bilgilerin tespit edilmesi halinde hepsitekel.com üyeliğin iptali / durdurulması hakkını saklı tutar.  3.2. KULLANICI : ŞİRKET UNVANI’na ait hepsitekel.com sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.  3.3. ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından, üyelik sözleşmesinin doldurulması halinde bilgilerin hepsitekel.com tarafından teyit edilmesinin akabinde üyelik halinde sakınca yoksa üyelikleri onaylanacaktır. 3.4. LİNK: hepsitekel.com üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden hepsitekel.com’a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.  3.5. İÇERİK: hepsitekel.com sitesinden ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.  3.6. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: hepsitekel.com vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle hepsitekel.com yetkili şirketi arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.  3.7. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, şirket unvain, şirket adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, TAPDK bilgileri, IP adresi, hepsitekel.com’da hangi bölümleri ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir. HİZMETLERİN KAPSAMI 4.1. hepsitekel.com yetkililerinin, hepsitekel.com üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle ilgili mevzuatlarda tanımlanan, SÖZLEŞME'yi kabul ettiğini beyan eden ÜYE'ler arasında aracılık hizmetidir. hepsitekel.com üzerinden yapılacak her türlü kullanıcı işlemi ile ilgili olarak, Tüketici Kanunu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. 27808 sayılı Yönetmelik’in 11/2 maddesinde belgeli satıcılar tarafından tüketiciler dışındakilere bilgi toplumu hizmetleri ya da posta ile sipariş yöntemi kullanmak suretiyle yapılacak satışlarda fiziki işyerinin varlığı aranacağı ifade edilmiştir, hepsitekel.com bu itibarla üyelerinin işbu SÖZLEŞME’de belirtilen bilgilerine ihtiyaç duymakta ve yasal anlamda üyelerinin sorumluluğunu belirtmektedir, üyeler bu hususu SÖZLEŞME ile kesin olarak Kabul etmektedir. İlgili Yönetmelik’in 11/2 maddesinde tüketicilere yönelik bir satıştan bahsedilmemekte olup burada bahsedilen muhatap arz zinciri içerisindeki belgeli satıcılar; yani perakende satıcı, toptan satıcı veya açık alkollü içki satıcılarıdır. Belgeli satıcılar tarafından internet üzerinden ve posta satış yöntemi kullanılarak alkollü içki satışı sadece bu sayılanlara yönelik olması kaydıyla imkan dahilindedir.ÜYELER ve KULLANICI’lar bu hususu kabul ettiklerini şimdiden kabul ve beyan ederler.  4.2. hepsitekel.com yetkililerinin, hepsitekel.com üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamakla birlikte, bu hizmetlerin en önemlisi www.hepsitekel.com adresinde aracılığa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması hali ve yasal süreler de dikkate alınarak; ÜYE'ler arasındaki satış ilişkisine aracılık yapmaktır. Ayıplı olarak gönderilen veya Mevzuatlarla sınırlandırılan yasaklara aykırı ürünlere ilişkin işlemlerde aracı niteliğine haiz olan hepsitekel.com kesinlikle anlaşmaların tarafı değildir. Bu nedenle doğacak yasal uyuşmazlıkların ÜYELER arasında sonuçlandırılabileceği, bu amaçla yasal sınırlar içerisinde hepsitekel.com’un ÜYE bilgilerini hukuki amaçla dağıtılabileceği SÖZLEŞME ile şahıslara bildirilmektedir. ÜYELER ve KULLANICI’lar bu hususu kabul ettiklerini şimdiden kabul ve beyan ederler.  4.3. hepsitekel.com yetkilileri, hepsitekel.com üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı her türlü değişikliği hepsitekel.com’da yayınlamasıyla yürürlüğe girdiğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.  4.4. hepsitekel.com bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için; kullanıcıların hepsitekel.com yetkilileri tarafından belirlenecek olan ve hepsitekel.com’un ilgili bölümünün içeriğinde belirtilen özellikleri taşıması gereklidir. hepsitekel.com yetkilileri, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişikliklerin hepsitekel.com’da yayınlamasıyla yürürlüğe gireceğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler. GENEL HÜKÜMLER 5.1. ÜYELER ya da KULLANICILAR, hepsitekel.com sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, hepsitekel.com’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt ederler.  5.2. ÜYELER ya da KULLANICILAR, hepsitekel.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran KULLANICILARI veya ÜYELERİ bağlayacaktır. 5.3. ÜYELER ya da KULLANICILAR, hepsitekel.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.  5.4. hepsitekel.com yetkilileri, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYELER ve KULLANICILAR, hepsitekel.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden hepsitekel.com yetkililerinden tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 5.5. SİTE üzerinden, hepsitekel.com yetkililerinin kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. hepsitekel.com.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında hepsitekel.com yetkililerinin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır.  5.6. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, hepsitekel.com yetkilileri bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, hepsitekel.com yetkililerinin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.  5.7. hepsitekel.com internet sitesi yazılım ve tasarımı hepsitekel.com yetkililerinin mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar ÜYE veya KULLANICILAR tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. hepsitekel.com sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 5.8. hepsitekel.com yetkilileri, ÜYE’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiği takdirde; yasal gereklere uygun hareket etmek veya hepsitekel.com yetkililerine tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ya da hepsitekel.com yetkililerinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde bu bilgileri ilgili mercilere açıklama hakkına sahiptir.  5.9. hepsitekel.com yetkilileri, hepsitekel.com’da ÜYElere ait mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, hepsitekel.com üzerindeki bilgiler güncel değişikliklerin gerisinde kalabilir. hepsitekel.com muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler hepsitekel.com sitesinde verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile hepsitekel.com’da yer alan durumu arasında farklılık olabilir. hepsitekel.com’da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve SİTE yetkililerinin hepsitekel.com’da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemektedir. İşbu SÖZLEŞME uyarınca her halükarda satılan ürünlerin veya hizmetin yukarıda belirtilen unsurlarını garanti etme yükümlülüğü satış yapan ÜYE’ye aittir.  5.10. SİTE yetkilileri, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve hepsitekel.com kullanma koşulları ile hepsitekel.com’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, hepsitekel.com’u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, hepsitekel.com sitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. hepsitekel.com kullanımı ya da hepsitekel.com’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi SİTE yetkililerince gerekli görüldüğü hallerde haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder.  5.11. hepsitekel.com dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı SİTE yetkililerinin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, SİTE yetkilileri çalışanlarının ve yöneticilerinin, hepsitekel.com yetkililerinin yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. SİTE yetkilileri, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.  5.12. hepsitekel.com’u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve ilgili mevzuatta gösterildiği şekilde hepsitekel.com üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, hepsitekel.com dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, SİTE yetkilileri ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin hepsitekel.com üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı SİTE yetkililerinin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.  5.13. SİTE yetkilileri, hepsitekel.com üzerinden KULLANICI ‘lar ve ÜYE ‘ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. SİTE yetkilileri aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, hepsitekel.com hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.  5.14. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde SİTE yetkilileri tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde SİTE yetkilileri; SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.  5.15. Taraflar, SİTE yetkililerine ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI SİTE yetkilileri, hepsitekel.com’a erişilmesi, hepsitekel.com’un ya da hepsitekel.com’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. SİTE yetkilileri, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. hepsitekel.com’a ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da hepsitekel.com’un kullanılması ile SİTE yetkililerinin, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı abul edilmektedir. KULLANICILAR ve ÜYELER doğrudan ya da dolaylı olarak sebep oldukları zararları ilk talep halinde ve herhangi bir hükme lüzum olmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler. GİZLİLİK- KİŞİSEL VERİLER SİTE yetkilileri, KULLANICI YA DA ÜYELER’e ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin sözleşmeye aykırılık teşkil etmedikçe yasal düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. İşbu sözleşmeden kapsamı belirtilen hizmete dayalı işlemleri nedeniyle hepsitekel.com’ un tüketiciden elde ettiği kişisel bilgi ve veriler hepsitekel.com tarafından gizli bir şekilde tutulup üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. Ancak üye, hepsitekel.com’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgilerin ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları amaçlarıyla toplanmasına, SİTE yetkilileri ile bağlantılı organizasyonlar ile paylaşılmasına hepsitekel.com ve bağlantılı organizasyonlar tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, SİTE yetkililerinin bağlantılı organizasyonlar ile paylaşılmasına, hepsitekel.com ve bağlantılı organizasyonlar tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. DEVİR SİTE yetkilileri, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI veya ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir. ÜYE’ler işbu sözleşme uyarınca belirtilen bilgileri ile üye olacağından devir işlemleri hukuki açıdan kesinlikle imkansızdır. SÖZLEŞMENİN FESHİ İşbu üyelik sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır. Hepsitekel.com, ÜYELER’in ve KULLANICI’ların işbu sözleşmeyi ya da hepsitekel.com içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve KULLANICI YA DA ÜYELER fesih sebep olacak fiilleri nedeniyle hepsitekel.com sitesinin uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir. MÜCBİR SEBEP SİTE yetkilileri, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, hepsitekel.com sitesine ait işbu “üyelik sözleşmesinde geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, kullanıcılar tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle SİTE yetkililerinden herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. KULLANICI’LAR veya ÜYE’ler bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ İşbu Üyelik Sözleşmesi ve hepsitekel.com’da yer alan hizmetlerden yararlanılmasından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. SİTE yetkililerinin, KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, hepsitekel.com yetkilileri tarafından KULLANICI YA DA ÜYELER’e içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini hepsitekel.com sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. SİTE yetkilileri, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek hepsitekel.com üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.